RT 2

Duży, kolorowy ekran. W menu widoczne sześć przycisków, po trzy w dwóch rzędach.

Do nawigacji proponujemy:

– polskie menu wraz z lektorem

– aktualizacja oprogramowania

– dostępne najnowsze mapy całej europy